Välkommen till Mixiprint!

I ett service- och teknikföretag går det inte att förlita sig på gamla meriter och gammal kunskap.

 

Grunden för utveckling ligger i samlad erfarenhet i kombination med entusiasm, idérikedom och engagemang.

Vi vill se varje enskilt jobb som det viktigaste hittills.

 

Följa det hela vägen och få känslan av att det är det bästa vi någonsin åstadkommit. Kunskap, kompetens och det främsta av modern teknik är en säker kombination som kännetecknar Mixi Print.

 

Just nu håller vi på att bygga om vår hemsida, kika in om några veckor så kommer den nya hemsidan ligga uppe!

Mixi Print AB, Rydvägen 6, 293 31 Olofström.  Box 100, 293 22 Olofström. Telefon: 0454-413 00 Fax 0454-405 33 E-post: info@mixiprint.se