Digitaltryck

Digitaltryck – Enkelt och snabbt Vi tar fram ett provtryck så att du kan se resultatet innan vi trycker, vi kan även producera mindre upplagor med ett variabelt tryck. Vi använder en modern Xerox J 75 som levererar hög kvalitet. Prata gärna med oss om du vill veta vilken sorts tryckteknik som passar dina behov bäst.