Miljö & Kvalitet

Kvalitetspolicy 2017-04-21
Mixi Print skall upprätthålla en kvalitetsnivå som motsvarar eller överträffar kundens krav och förväntningar i den grafiska branschen. Vi skall uppnå förtroende på marknaden genom att lära känna våra kunder och deras behov. Kvalitet är alla medarbetares angelägenhet där alla har fullt ansvar för sin del i processen. Vi skall arbeta med säkra rutiner och processer i hela verksamheten, vid utveckling, tillverkning, försäljning och kundvård. Ständig förbättring av våra processer, arbetssätt, produkter och maskinpark är en förutsättning för fortsatt förtroende hos våra kunder.
 

Miljöpolicy 2022-05-04

Vi skall sträva efter att erbjuda våra kunder produkter med högsta kvalitet till minsta möjliga miljöpåverkan. Internt skall vi sträva efter kunskap, engagemang samt allas delaktighet i förverkligandet av vår miljöpolicy. I vårt miljöarbete ligger ett åtagande att följa och efterleva gällande lagar, förordningar och andra bindande krav. Kretsloppstänkandet skall vara en given utgångspunkt.
Hjälpa våra kunder att välja miljövänliga produkter och tjänster inom grafiska branschen genom aktiv rådgivning. Ständiga förbättringar utgör en viktig del av vårt arbete för att nå våra miljömål.

 

Kvalitetscertifieringar

ISO 9001:2015 med Certifikat Nummer: SE008105

 

Miljöcertifieringar

ISO 14001:2015 med Certifikat Nummer: SE008106,

Nordisk Miljömärkningslicens - Svanen och har licens nr 3041 0388 

FSC®  certifierade och har certifierings kod BV-COC-001713